خبر، دیدگاه و نقد

پذیرش عضو انجمن صنفی مرمت آثار

اطلاعیه پذیرش عضو انجمن صنفی فرهنگی / هنری/رسانه  ای مرمتگران آثار فرهنگی و هنری ایران به استناد مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹‌/ت ۵۶۹۱۴ ه مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ هیات محترم وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه هنرمندان شاغل و فعال در رشته مرمت اشیاء تاریخی – فرهنگی و آ... ادامه

آموزشی

م.میش مست در نوشته‌ی قبل پدیده ی آسیب شناسی ساختارهای گچی را از نگاه میکروسکپی بررسی کردیم. در این نوشته با ذکر یک مثال تقریبا ذهنی در ترکیب با نمونه های تاریخی که می توانند بیانگر آسیبهای فوق باشد به ارزش مفهوم آسیب شناسی و اهمیت مرمتی آن از نگاه من خواهیم پرداخت( بی ت... ادامه
جامعه مجازی مرمت آثار تاریخی و آرایه های وابسته به معماری