بهروز جلوداریان بیدگلی

دانشجو، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
علایق: روش های تصویربرداری از میراث فرهنگی منقول

این کاربر هنوز مطلبی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.
این کاربر هنوز دیدگاهی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.۶ام مرداد ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله


۶ام مرداد ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله


۶ام مرداد ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله۱۴ام تیر ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله


۱۴ام تیر ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله۸ام خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله
۸ام خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله

۸ام خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله
۸ام خرداد ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله
۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله


۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله
۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله


۲ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله۲ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله
۲ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله
۲ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله


۲ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله

۲ام اردیبهشت ۱۳۹۶ نوشته شده در بخش مقاله
۲ام دی ۱۳۹۵ نوشته شده در بخش کتاب

۲ام دی ۱۳۹۵ نوشته شده در بخش کتاب


2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team