مستنصر قلی‌نژاد


این کاربر هنوز مطلبی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.
این کاربر هنوز دیدگاهی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.
این کاربر هنوز مطلبی را در بانک اطلاعاتی سوشیانت به اشتراک نگداشته است.
تالیف:

1392
محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد، "شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها"، مجموعه مقالات همایش علمی-پژوهشی هنر ایرانی هویت ملّی، به کوشش مهدی رازانی، صص 23-11، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team