مهدی قربانی
مهدی قربانی

کارشناس ارشد مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی - حفاظتگر آثار کاغذی، اداره حفاظت و مرمت آثار آستان قدس رضوی - کتابخانه مرکزی
علایق: میراث فرهنگی و تاریخی، آثار کاغذی، شیمی آلی، مطالعات آزمایشگاهی، نانوفنآوری، علوم طبیعی، باستانسنجی

این کاربر هنوز مطلبی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.
این کاربر هنوز دیدگاهی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team