خبر، دیدگاه و نقد

حمایت اطلاعاتی مراکز آموزشی و پژوهشی و نشریات فعال در این حیطه نیز سهم خاصی در ارائه‌ی تازه‌‌ترین یافته‌های مطالعاتی و یا پروژه‌های اجرایی به کاربران داشته و دارد. به ‌همین جهت کمیته‌ی راهبردی سوشیانت همواره پیگیر و خواستار پیوستن موسسه‌ها و مراکز مرتبط به جمع حامیان اط... ادامه

آموزشی

م.میش مست در نوشته‌ی قبل پدیده ی آسیب شناسی ساختارهای گچی را از نگاه میکروسکپی بررسی کردیم. در این نوشته با ذکر یک مثال تقریبا ذهنی در ترکیب با نمونه های تاریخی که می توانند بیانگر آسیبهای فوق باشد به ارزش مفهوم آسیب شناسی و اهمیت مرمتی آن از نگاه من خواهیم پرداخت( بی ت... ادامه
 

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team