خبر، دیدگاه و نقد

در اوایل تابستان در متنی با عنوان “پژوهه باستان­سنجی؛ آغاز یک تحول” نوشته شد: امسال نشریه باستان­سنجی درجه علمی- پژوهشی اخذ خواهد نمود. آن موضوع با توجه به چند سال فراز و نشیب بازی­ های اداری و نشدهای مکرر، بیشتر رویا بود تا واقعیت؛ اما چندی نگذشت نهال نوپای... ادامه

آموزشی

م.میش مست در نوشته‌ی قبل پدیده ی آسیب شناسی ساختارهای گچی را از نگاه میکروسکپی بررسی کردیم. در این نوشته با ذکر یک مثال تقریبا ذهنی در ترکیب با نمونه های تاریخی که می توانند بیانگر آسیبهای فوق باشد به ارزش مفهوم آسیب شناسی و اهمیت مرمتی آن از نگاه من خواهیم پرداخت( بی ت... ادامه
 

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team